Nasze usługiPrzedmiot działalnościOrganizacja i metody badania

Lista referencyjna

    Biuro Rachunkowe Stanisławy Zaleskiej
  ul. Jałowcowa 26     58-200 Dzierżoniów 

       tel. (74) 645 85 18 lub tel. komórkowy 693 740 488  
poczta elektroniczna:    stzaleska@wp.pl

NIP 882-100-46-58    REGON 890274188

 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 582
Wpis do rejestru jednostek gospodarczych nr 4263/94 w Urzędzie Miasta Dzierżoniów


   
 

Wizerunek firmy

BIURO RACHUNKOWE Stanisławy Zaleskiej uzyskało uprawnienia do badania sprawozdań finansowych na podstawie Uchwały nr 114/57/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 1995 roku, pod nr ewidencyjnym 582

Działalność naszej firmy opiera się na współpracy zespołu biegłych rewidentów, z których dwoje zostało zaprzysiężonych do funkcji biegłych sądowych. Badania przeprowadzane są przez biegłych rewidentów współpracujących w razie potrzeby ze specjalistami od rozliczeń podatkowych i ZUS.

Zatrudniamy u nas biegłych rewidentów posiadających wszechstronną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów, księgowości i przekształceń gospodarczych. Miernikiem posiadanych kwalifikacji są posiadane przez niektórych naszych biegłych rewidentów tytuły biegłych sądowych audytorów i kuratorów rejestrowych.


KIBR